Grieg och folkmusiken

”Grieg och folkmusiken”

Med Edvard Grieg ( 1843 - 1907) börjar en ny tidsepok i skapandet av norsk tonkonst där folkmusiken är utgångspunkten och genomsyrar allt. Edvard Grieg sökte så ofta han hade möjlighet upp sångare och spelmän för att lyssna och skriva ner deras musik på noter eller göra anteckningar som han sedan använde för sina kompositioner. Särskilt fick slåttemusiken på hardingfela ett stort värde för Grieg. Klanger och rytm i slåttemusiken lyser fram i många av hans bästa kompositioner.

I mitt program "Grieg och folkmusiken" berättar jag om några av de spelmän Edvard Grieg träffade och spelar slåttar efter dem, kanske samma slåttar som Edvard Grieg fick höra av dem.

Jag berättar och spelar slåttar (låtar) på hardingfela. Tid: ca 45 minuter

Utvalda sångare och spelmän

Utan tvekan var Gjendine Slålien den sångerska som Edvard Grieg träffade mest ofta och lyssnade på. Bland spelmännen är väl Sjur Helgeland och Ola Mosafinn de mest kända men det finns många fler som Ketil Flatin, Olav Moe, etc.

För Ditt upplägg för framförande, kontakta mig på svante.hoge@bahnhof.se              eller 076-2186747 eller 08-59255108.                                                                    Välkommen!