Förfrågan tillbehör

Förfrågan.

Förfrågan görs enklast genom att sända en email till mig på svante.hoge@bahnhof.se

eller ringa mig på 076-218 67 47 eller 08-592 55 108. Priser för programmen får

överenskommas vid en ev. beställning, då de är beroende av programmens art, plats för

framförandet, reskostnaden, kostnad för ev. övernattning, sociala avgifter och ev. andra

kostnader.

Programmen, "Grieg i folkton" och Gjendine Slålien" kräver tillgång till flygel eller piano. Mina

hardingfelor har jag givetvis med mig. För bildspel har jag med mig dator, projektor etc. på mina

visningar.

Välkommen med din förfrågan till svante.hoge@bahnhof.se

 

Övning inför konsert
Husby Långhundra kyrka
Gamla Stan Stockholm
Sjölidens Kapell Värmdö
Kyrkans Hus Solna
Exempel på platser där vi framfört "Grieg i folkton"